Zákonné oznámení

Odmítnutí odpovědnosti

1. Obsah
Autor si vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odškodnění týkající se škod způsobených použitím poskytnutých informací, včetně veškerých informací, které jsou neúplné nebo nesprávné, jsou tímto odmítnuty. Veškeré nabídky jsou nezávazné a bez jakékoliv povinnosti z naší strany. Části stránek nebo kompletní publikace, včetně veškerých nabídek a informací, mohou být autorem rozšířeny, změněny nebo zcela či částečně smazány, a to bez dalšího oznámení.

2. Postoupení a odkazy
Autor neodpovídá za žádná odkaz, na který se odkazují nebo směřují tyto stránky, pokud si není plně vědom nezákonného obsahu a nebyl schopen zamezit návštěvníkům této stránky, aby si prohlíželi tyto odkazované stránky. Za případné škody způsobené využitím zde uvedených informací může být odpovědný pouze autor příslušných stránek, nikoliv osoba, která se na tyto stránky odkazuje. Autor navíc neodpovídá za žádné příspěvky nebo zprávy zveřejněné uživateli na diskuzních fórech, v knihách hostů nebo na poštovních seznamech poskytovaných na této stránce.

3. Autorské právo
Autor nezamýšlel využívat v této publikaci žádné materiály chráněné autorským právem, nebo, pokud to možné není, vždy se snažil o uvedení autorských práv na příslušnou položku. Autorská práva na veškerý materiál vytvořený autorem jsou vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoliv kopírování nebo využívání takových položek, jako jsou obrázky, schémata, videa, zvuky nebo testy v jiné elektronické nebo tištěné publikaci zakázáno.