Servis společnosti Busch

Servis společnosti Busch – vždy dostupný, ať jste kdekoliv

Díky více než 50 letům zkušeností v oboru máme servisní týmy s vlastními servisními centry nebo mobilními servisními jednotkami ve více než 40 zemích na celém světě.

Servisní technici společnosti Busch jsou pravidelně školeni v údržbě a poskytování servisu pro všechny vývěvy, kompresory a dmychadla vyskytující se na trhu. Mají nezbytné certifikace k provádění servisních prací v rizikových oblastech.

Servis čerpadel a systémů používaných v procesech, které zpracovávají látky nebezpečné pro životní prostředí nebo zdraví, lze poskytovat pomocí specializovaných týmů a servisních center společnosti Busch kdekoliv na světě.
 


Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
Servisní horká linka
420 606 664 308 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
Servisní horká linka
420 606 664 308 Kontaktovat

Bezpečnost a dostupnost pro aplikace s vakuem a přetlakem

Výhody služby
Vývěvy a vakuové systémy, stejně jako kompresory a dmychadla, jsou důležitými součástmi mnoha výrobních procesů. Proto je tak důležitá použitelnost, spolehlivost a účinný provoz. To vyžaduje odborné servisní služby a používání originálních náhradních dílů  Busch.


Navzdory tomu, že je dnes k dispozici mnoho součástí nevyžadujících žádnou nebo jen nízkou údržbu, mnoho výrobních procesů vyžaduje takový stupeň bezpečnosti a použitelnosti, že to přesahuje požadavky jednotlivých součástí. Splnění požadavků bezpečnosti a použitelnosti celých systémů lze zaručit pouze individuálním přizpůsobením postupů oprav a údržby na základě konkrétních výrobních procesů.

Volba správného partnera
Prostřednictvím naší vlastní celosvětové servisní sítě nabízíme servis vývěv, vakuových systémů, kompresorů a dmychadel. Filozofií společnosti je nahlížet za jednotlivou vývěvu nebo kompresor dodávající vakuum nebo přetlak a zaručit nejvyšší možný stupeň použitelnosti systému. Prostřednictvím naší globální servisní sítě nabízíme servis pro vývěvy, vakuové systémy, kompresory a dmychadla s využitím originálních náhradních dílů Busch.


Zaměřujeme se na dodávku vakua a zajišťujeme, aby naši zákazníci nebyli vystaveni žádným rizikům vyplývajícím ze selhání neschválených částí tím, že ověřujeme, aby všechny součásti systému byly na stejné servisní úrovni, a synchronizujeme provádění důležitých údržbových prací.

Společnost Busch obecně nabízí možnosti servisu všech vývěv, kompresorů a dmychadel, které se vyskytují na trhu.
 


Servis společnosti Busch ve všech oborech
Pokud je nutné servis synchronizovat s výrobou nebo plány obecné údržby nebo vyžaduje speciální certifikaci, například v případě údržby v zámoří nebo manipulace s toxickým kontaminovaným zařízením, je společnost Busch schopna zajistit správný servis ve správném okamžiku na celém světě.

Vždy dostupné
Vyrábíte na více směn v různých časových pásmech a chcete mít jistotu, že společnost Busch bude vždy k dispozici? Žádný problém. Na požádání zaručujeme 24hodinovou dostupnost technika, kdykoliv během týdne.

 

Busch-Service-Worker.jpg

Vyžadujte servis, který potřebujete

Naším úkolem jako dodavatele vakua a přetlaku je poskytovat stále dostupný servis týkající se vašich potřeb. To zahrnuje poradenství pro prevenci přerušení procesů a také rychlé a spolehlivé odstranění jakýchkoliv vad. Pokud telefonická konzultace problém nevyřeší, analyzujeme nebo opravíme vaši vývěvu, kompresor nebo dmychadlo, buď u Vás, nebo v jednom z našich servisních center.

Za účelem minimalizace odstávek v těchto situacích máme pro vás vždy k dispozici vhodnou náhradní jednotku – ať jste kdekoliv na světě. Pro hladký průběh výroby je nicméně klíčová preventivní údržba. Proto poskytujeme řešení údržby, která jsou speciálně přizpůsobena Vašim provozním podmínkám. Rozsah a obsah naší práce navrhneme společně s vámi.

Využívejte našich odborných znalostí a zkušeností
Díky naší síti servisních center Busch se můžeme spoléhat na odborné znalosti pocházející z montáže tisíců vývěv, vakuových systémů, kompresorů a dmychadel. Servisní technici společnosti Busch provádějí servis všech vakuových a přetlakových systémů na trhu a pravidelně se účastní školení o nových systémech a aplikacích. Udržujeme si vlastní skupinu globální podpory pro analýzu servisní problematiky u různých aplikací a určení servisních norem a školení společnosti Busch na celém světě.


Servie-Page-Worker2.jpg

Standard News

Nejnovější zprávy