HandlingHolding-Icon.svg
Manipulace/přidržování

Získejte další informace o použití vakua pro přidržování zboží a manipulaci s ním, jako je například dodávání materiálů do výroby, v paletizačních zařízeních, pro nakládání těžkého zboží do vozů a lodí nebo vykládání z nich, pro přidržování komponent během zpracování, pro balení různého zboží do lepenkových krabic, pro podávání papíru, v tiskařských a zpracovatelských strojích v tiskařském průmyslu a pro mnoho dalších využití.
 

Manipulace/přidržování pomocí vakua

Ve kterých oblastech se vakuum používá pro manipulaci a přidržování?
V dnešní době je nepředstavitelné, aby se moderní výrobní postupy obešly bez přidržování a přepravování zboží či bez manipulace s ním pomocí vakua. Jak jinak by bylo možné rychle a spolehlivě vyskládat krabice, pohybovat se skleněnými deskami, přidržovat dřevěné součásti při frézování nebo nakládat těžké předměty, jako jsou kotouče papíru, pytle nebo dokonce cihly?

Celé je to jednoduché a velmi důmyslné: pomocí přísavného držáku, vakuové desky či vakuového stolu se využívá sání, které předmět pevně udržuje na požadovaném místě. Jedná se o výjimečně účinnou metodu, díky které je možné přesouvat, přepravovat či upínat předměty přidržované tímto způsobem.

V automatizovaných výrobních procesech, jako je například výroba nábytku, jsou jednotlivé součásti přesouvány pomocí vakua napříč celou výrobní linkou. Celý proces začíná dodáním dřevěných desek, které robot vybavený vakuovým přísavným zařízením zavede do počátečního zpracovatelského stroje. Desky jsou přidržovány pomocí vakua, zatímco je stroj zpracovává. Následně jsou dalším vakuovým systémem přenášeny do další zpracovatelské fáze. Na konci výrobní linky robot automaticky skládá vytvořené kusy nábytku na palety.

V tiskárnách se vakuum používá k přesouvání jednotlivých listů papíru. Ty jsou pomocí vakua zaváděny do tiskařských strojů, kde jsou mezi jednotlivými tiskovými stanovišti přesouvány pomocí válců a vakua, předtím, než jsou znovu po tisku seskládány. Mezi všemi ostatními zpracovatelskými stroji je papír znovu přepravován pomocí vakua.

Které produktové řady od společnosti Busch jsou nejvhodnější pro přidržování zboží a manipulaci s ním?
Přidržování zboží a manipulace s ním se objevuje v tak obrovském množství oblastí, že si lze jen těžko představit rozmanitější požadavky kladené na vakuové systémy. Vhodné mohou být například suché a olejové rotační lamelové vývěvy řad Seco a R 5, dmychadla s bočním kanálem řady Samos, zubové vývěvy řady Mink nebo rotační dmychadla řady Tyr. Pokud je dodávka vakuových zařízení centralizovaná, mohou být vhodnější jednotlivé vakuové systémy.


Dodáváme tu správnou vakuovou technologii pro všechna manipulační zařízení. Například výjimečně energeticky úsporné zubové vývěvy s minimální údržbou řady Mink se používají k upínání komponent do CNC strojů používaných ke zpracování dřeva. Dřevo je díky tomu během zpracování pevně a bezpečně uchyceno na místě.

Praktické příklady použití vakuové technologie od společnosti Busch k přidržování zboží a manipulaci s ním:

 

  • Automatická manipulace s materiály – během výrobních procesů
  • Paletizace – skládání zabalených jednotek na palety
  • Nakládání a vykládání – lodí, vozidel a jiných přepravních prostředků
  • Upínání – ke strojům na zpracování dřeva
  • Balení – velmi široká nabídka zboží v lepenkových krabicích či v jiných baleních
  • Přeprava papíru – u tiskařských a zpracovatelských strojů v tiskařském průmyslu
  • Zachycení a umístění – při práci s elektronikou, potravinami a v mnoha dalších odvětvích
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Vyhovující produkty

Standard News

Nejnovější zprávy