Evacuation-Icon.svg
Evakuace

Získejte další informace o použití vakua při evakuačních procesech jako je evakuace forem, tepelné zušlechťování, kalení a mnoho dalšího.

Evakuace pomocí vakuových technologií

Kde lze při evakuaci využít vakuových technologií?
Jedním z nejhojněji využívaných použití vakuových technologií je evakuace nádob, tj. extrakce vzduchu či plynu z uzavřených nádob. Tato použití jsou proto velmi rozmanitá. Evakuací se obecně rozumí zbavení nějakého fyzického prostoru plynů – ve většině případů okolního vzduchu. Evakuační komory v různých použitích slouží k výrobě či testování, kde by vadila přítomnost okolního vzduchu, nebo v některých případech přítomnost kyslíku.

Úroveň vakua se liší případ od případu, od nízkého vakua u centrálních domovních vysavačů až po vysoké vakuum používané např. při potahování plátků křemíku při výrobě polovodičů.

Která vakuová řešení od společnosti Busch jsou obzvláště vhodná pro evakuaci?
Evakuace nádob je potřeba v obrovském množství oblastí, proto je i nabídka dostupných vývěv stejně tak široká. Klíčovými faktory, které je třeba zvážit při výběru vakuového systému, je objem určený k evakuaci a požadovaný konečný tlak v nádobě. Téměř všechny vývěvy v naší produktové nabídce vyhovují požadavkům tohoto typu.

Rotační lamelové vývěvy řady R 5 se používají v mnoha různých evakuačních procesech, kde vynikají zvláště díky svojí provozní spolehlivosti a odolnosti. Právě proto jsou vývěvy řady R 5 preferovány při montáži vakuových systémů sloužících k evakuaci nádob v nemocnicích.

Zubové vývěvy řady Mink jsou díky svému bezkontaktnímu, bezolejovému provozu prakticky bezúdržbové. Tyto energeticky úsporné vakuové systémy jsou proto využívány při evakuaci, které zahrnuje operace při nízkých úrovních vakua.


Šroubové vývěvy řady COBRA jsou obzvláště vhodné pro situace, kdy je třeba extrahovat korozivní či výbušné plyny. Suchá šroubová technologie používaná vývěvami řady COBRA umožňuje dosahování vysokých úrovní vakua.

V případě evakuačních procesů vyžadujících vysoké vakuum doporučujeme vakuové systémy využívající vývěvy řad R 5 či COBRA v kombinaci s Rootsovými posilovacími vývěvami z řad Puma nebo Panda. Pro malé objemy doporučujeme provádět evakuaci pomocí rotačních lamelových vývěv řady Zebra. Další kombinace vývěv vhodných k evakuaci ve vysokém vakuu zahrnují molekulární vývěvy řady Turbo nebo difuzní vývěvy řady Rangu.

Příklady běžného použití evakuace:
 

  • Vakuové balení – evakuace balicích komor (viz „Balení pomocí vakuových technologií")
  • Systémy vakuových nádob – trvale udržované vakuum ve vakuových nádobách
  • Tepelné zušlechťování – evakuace vakuových pecí
  • Povrchové zušlechťování – evakuace potahovacích komor
  • Evakuace forem – optimalizace kvality v mnoha odlévacích procesech
  • Kosmické simulace – evakuace komor kosmických simulátorů
  • Přetlačovací komora – používaná při výrobě polovodičových destiček
  • Zpracovací komora – používaná zejména při výrobě polovodičů
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Standard News

Nejnovější zprávy