Destilace surové nafty

Pro výrobu benzínu, motorové nafty, leteckého paliva a topného oleje ze surové ropy je nutné ji nejprve rozložit na jednotlivé složky. To se provádí v ropných rafinériích destilačním procesem: surová ropa je při atmosférickém tlaku nejprve zahřáta v trubkovém ohřívači na teplotu asi 370 °C, která způsobí její odpařování. Výpary surové ropy jsou přenášeny do destilační kolony (tzv. rektifikační kolona), ve které mohou výpary stoupat a ochlazovat se. Různé uhlovodíky pak kondenzují v různých výškách podle jejich bodu varu a mohou být odsávány samostatně.

Teploty 400 °C nejsou v procesu atmosférické destilace překračovány, jinak by došlo k degradaci složek surové ropy (krakování). Při těchto teplotách však nelze dosáhnout kompletního oddělení složek – u základny kolony zůstává směs uhlovodíků s vysokým bodem varu, tzv. atmosférický zbytek.

Tato zbytková kapalina je vystavena druhému destilačnímu procesu ve vakuu. Při sníženém tlaku (hrubé vakuum 10 až 50 mbar) je bod varu nižší, což umožňuje další separaci při mírně vyšších teplotách. Proces umožňuje separování následujících cenných produktů:

vakuový plynový olej, destiláty vosku a vakuové zbytky, které jsou polotovary pro další zpracování.


Šroubové vývěvy COBRA a kapalinové kruhové vývěvy jsou používány pro vakuovou destilaci surové ropy. V závislosti na aplikaci mohou být také použity v kombinaci s vývěvami Panda Roots nebo parními ejektory.

Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Standard News

Nejnovější zprávy