Odplyňování oceli

Vakuové odplyňování je zásadní součástí výroby vysoce kvalitních slitin oceli a představuje jediný způsob, jak vytvořit určité stupně oceli používané v automobilovém, leteckém a železničním průmyslu. Během výroby může být roztavená ocel prosycena příliš velkým množstvím vodíku a uhlíku. 

V minulosti bylo při odstraňování vodíku potřeba pomalé chladnutí kovu, což prodlužovalo výrobní proces. Moderní metodou je extrakce vodíku pomocí vakua, čímž se odstraní nedostatky, jež by mohly ovlivnit celistvost či vlastnosti oceli. Odstraňování uhlíku pomocí vakuového odplyňování nejen snižuje množství nedostatků, ale má ještě jednu výhodu: ocel s nízkým obsahem uhlíku je kujnější a tím tedy také snadněji tvarovatelná pomocí razicích a tvarovacích strojů.

K odplyňování oceli jsou ideální odplyňovací systémy od společnosti Busch, které využívají šroubové vývěvy COBRA, které nevyžadují páru jako pracovní médium.


Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Standard News

Nejnovější zprávy