Odvzdušňování minerální vody

Výrobci minerálních vod a jiných nápojů potřebují, aby jejich produkty obsahovaly přesné množství rozpuštěného oxidu uhličitého, přestože množství CO2 v původní vodě se může lišit. K vyřešení tohoto problému je třeba využít několika procesů: CO2 je nejprve extrahován ze zdrojové vody pomocí systému vakuového odvzdušnění, následně je zchlazen a zkapalněn a ve fázi stáčení do lahví je nakonec v přesném množství znovu zaváděn do konečného výrobku. Tím je zaručena konzistentní kvalita produktu. 

Pro toto použití jsou jako stvořené suché zubové vývěvy Mink, které pracují bez použití vody či oleje, čímž eliminují možnost kontaminace produktu.


Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Standard News

Nejnovější zprávy