Plasmatický nástřik

Plasmatický stav částic je často popisován jako čtvrté skupenství hmoty. Za normálního tlaku se plasma vytváří pouze v případě, že zahřejeme plyn na teplotu dostatečně vysokou, při které se jeho molekuly transformují na ionty a elektrony. Při velmi nízkých tlacích může být plasma vytvořena bez vysokých teplot.

Technologie povlakování používá plasmu pro nanášení tenkých vrstev aktivního materiálu, například pro vytvoření zrcadlové vrstvy nebo nepřilnavého povlaku na součástech.

Pro zpracování při vysokých teplotách jsou nevhodné relativně křehké materiály, například plasty, pryž a přírodní vlákna. K nanášení povlaků na takové materiály se používá nízkotlaká plasma, která se vytváří při teplotách mezi 40 až 120 °C. Předměty jsou dokonale vyčištěny a umístěny do komory, ze které je pak odčerpán tlak. Podtlakový systém zajišťující střední a vysoké úrovně vakua musí být dokonale spolehlivý a jeho vlastnosti musí odpovídat procesu povlakování.


Do komory je pak přiveden procesní plyn, například argon. Do plynu je přivedena vysokofrekvenční, mikrovlnná nebo elektrická energie, která zažehne plasmatický plamen. Tím se rozdělí povlakový materiál na velmi drobné částice, které jsou poté urychleny. Částice dopadají na předměty v komoře s vysokou energií a vytvářejí rovnoměrnou vrstvu. Těkavé vedlejší produkty plasmy jsou odstraněny vývěvou a v případě potřeby mohou být neutralizovány odsávací čističkou.


K vytvoření střední a vysoké úrovně vakua, potřebné pro plasmatický nástřik, se mohou používat různé produkty společnosti Busch. Některé varianty šroubových vývěv COBRA se osvědčily jako obzvláště vhodná řešení, rovněž v kombinaci s vývěvami Panda Roots. Pro menší zařízení určená k plasmatickému nástřiku mohou být použity šroubové podtlakové vývěvy Fossa v kombinaci s rotačními lamelovými vývěvami Zebra a molekulárními vývěvami Turbo pro procesní komory.

Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Vyhovující produkty

Standard News

Nejnovější zprávy