Gecentraliseerde vacuümvoorziening voor bedrijfszekere en efficiënte verpakking

Maulburg, Germany Westfleisch is met negen locaties en een jaaromzet van 2,5 miljard euro een van de grootste vleesverwerkers in Duitsland.
Centraal vacuümsysteem van Busch in het vleescentrum van Westfleisch in Erkenschwick
Centraal vacuümsysteem van Busch in het vleescentrum van Westfleisch in Erkenschwick

In het Westfleisch-vleescentrum Erkenschwick worden op een productieruimte van ca. 135.000 vierkante meter wekelijks tussen de 30.000 en 40.000 varkens geslacht en 800 à 900 ton vleeswaren verwerkt, voornamelijk rauwe worst, gekookte worst en ham. Het uitgebreide bedrijf is voorzien van een centraal vacuümsysteem van Busch, dat de vacuümregeling voor de 30 verpakkingslijnen in meerdere gebouwen verzorgt. Voor Westfleisch vormt dit de veiligste en meest economische vacuümvoorziening.

In 1928 opgericht als coöperatieve veehouderij, is Westfleisch tegenwoordig een van de leidende vleesverkopers in Duitsland en Europa. Ruim 40 procent van de producten wordt naar meer dan 40 landen geëxporteerd. Meer dan 4.000 deelnemende boerencoöperaties fokken binnen het kader van verdragen varkens, runderen en kalveren. Westfleisch kan daarom in hoge mate de herkomst, veiligheid en kwaliteit over de gehele verwerkingsketen garanderen. De verkoop aan de eindverbruikers vindt plaats via de levensmiddelenhandel. Het hoofdkantoor van de groep met zijn ca. 1900 medewerkers is gevestigd in Münster in Westfalen; op negen productielocaties vinden de slacht, uitbening, verwerking en veredeling plaats. In het vleescentrum Erkenschwick is reeds in 1990 de eerste centrale vacuümvoorziening van Busch geïnstalleerd. Tegenwoordig produceert Westfleisch in Erkenschwick met meer dan 1000 medewerkers in tweeploegendienst gedurende vijf dagen per week, waarbij afhankelijk van het seizoen ook deels op zaterdag wordt gewerkt. De derde ploeg zorgt voor het schoonmaken van de productie-installaties.

Door de voortdurende uitbreiding van de productiecapaciteit en de daarmee samenhangende uitbreiding van de locatie, door maatregelen voor herstructurering en door de strikte ruimtelijke scheiding ("zoning") van de productie voor rauwe en gekookte worst is daar later een tweede centrale installatie aan toegevoegd. In 2013 besloot Westfleisch dat deze beide vacuümvoorzieningen, die enige honderden meters van elkaar verwijderd lagen, door een enkele nieuwe installatie moest worden vervangen. De installatie moest zo centraal mogelijk worden geplaatst, zodat de kortste afstanden naar alle verpakkingslijnen in alle gebouwen konden worden gerealiseerd.

Gezien de goede ervaringen die tot nu toe met de firma Busch op het gebied van de vacuümtechniek en de centrale vacuümvoorziening ook op andere locaties van Westfleisch is opgedaan, viel de keuze op een centraal vacuümsysteem van Busch dat aan alle eisen voldeed.

Busch heeft de installatie vervolgens zo opgezet dat op alle 30 verpakkingslijnen het hoogst mogelijke tempo kon worden behaald met dieptrekautomaten. Daarbij worden de verpakkingskamers in twee stappen zo leeggezogen dat het kritieke drukverlies kan worden benut waardoor het hoogste tempo gehaald kan worden. Dat wil zeggen dat een deel van het centrale vacuümsysteem uit grofvacuümpompen bestaat die de verpakkingen vooraf leegzuigen tot 50 millibar, voordat de regelklep extra fijnvacuümpompen toevoegt die de onderdruk in de verpakkingskamer tot twee à drie millibar reduceren. Dat is niet alleen de snelste manier om de einddruk in de verpakking te bereiken, maar ook de meest efficiënte. De hoge rendabiliteit is nodig omdat voor het bereiken van het grove vacuüm R 5 draaischuifvacuümpompen met een naar verhouding laag zuigvermogen kunnen worden ingezet. In de fijnvacuümpompen werken frequentiegestuurde Panda rootsvacuümpompen als boosterpompen die pas na het bereiken van het grove vacuüm worden toegevoegd.

Een diepvacuümpomp voorziet met zijn individuele vacuümmodulen de vormstations in de dieptrekautomaten van een vacuüm van 160 millibar. Dit vacuüm dient voor het in de vorm zuigen van de onderfolie van de verpakking en daardoor de verpakkingsschaal (tray) te vormen.

Het centrale vacuümsysteem is door Busch zo opgezet dat het altijd uit te breiden is, zodat het kan "meegroeien" met een verdere stijging van de productiecapaciteit. Een dergelijke uitbreiding was al begin 2015 noodzakelijk.

Sinds het begin van 2015 bestaat het uitgebreide centrale vacuümsysteem uit in totaal 18 draaischuif- en rootsvacuümpompen. Het aantal komt precies overeen met het aantal vacuümpompen dat voor 2013 in de beide centrale vacuümsystemen samen geïnstalleerd waren. Overigens waren indertijd slechts 13 verpakkingsmachines aangesloten, terwijl nu 30 verpakkingsmachines van vacuüm worden voorzien.

Dat betekent dat de combinatie van de twee aanwezige centrale vacuümsystemen tot een nieuw centraal vacuümsysteem voor een energiebesparing van 56 procent heeft gezorgd. De besturing van het centrale vacuümsysteem is zo geprogrammeerd dat de individuele vacuümmodules naar behoefte kunnen worden bijgeschakeld of ontkoppeld.

De afstanden tussen de individuele verpakkingslijnen en het centrale vacuümsysteem bedragen maximaal 400 meter. De totale lengte van het pvc-leidingsysteem bij Westfleisch in Erkenschwick is 1300 meter voor de fijn-, grof- en dieptrekvacuümvoorziening.

De leiding van Westfleisch is na een gebruik van zeven maanden zeer tevreden met de uitgebreide vacuümvoorziening en is er zeker van dat de juiste beslissing is genomen.

Bij de keuze voor Busch was het voor Westfleisch belangrijk, naast de energiebesparing, dat alles door één bedrijf werd geleverd. Het complete concept, het ontwerp, de bouw, de installatie en ingebruikname van de vacuüminstallatie, inclusief de leidingen, waren in handen van de vacuümspecialisten van Busch. Busch heeft tevens een "All-inclusive" onderhoudscontract aangeboden. Dat houdt in dat Busch de volledige garantie voor de installatie overneemt, alle onderhoudswerkzaamheden uitvoert en bij eventuele storingen direct ondersteuning verleent.

Onderhoudswerkzaamheden kunnen tijdens normaal bedrijf worden uitgevoerd door technici van Busch. Daarvoor worden individuele vacuümmodules van het vacuümnet losgekoppeld en na onderhoud weer aangesloten. Hiervoor hoeft de onderhoudsmonteur geen productieruimten binnen te gaan - een groot hygiënisch voordeel bij de productie van levensmiddelen. Een ander voordeel van de centralisatie is dat er geen warmte van vacuümpompen afstraalt naar de gekoelde productie- en verpakkingsruimten. Dat levert aanzienlijke energiebesparingen op bij de klimaatregeling van de ruimten.


Categorieën
Wilt u meer weten?
We geven u graag meer informatie. Contact Busch België:
+32 (0)9 348 47 22 Neem contact met ons op