12 voordelen van gecentraliseerde vacuümvoorziening

Maulburg, Duitsland Het gebruik van vacuüm of beschermende gassen om vers voedsel te verpakken is vandaag de dag de meest gebruikte methode om voedsel hygiënisch te verpakken om het zo lang mogelijk vers te houden. Door zo veel mogelijk zuurstof te verwijderen vermindert het vacuüm de activiteit van micro-organismen in en op het voedsel, waardoor het langer houdbaar blijft, zelfs zonder conserveringsmiddelen. De keuze van de juiste vacuümpomp is van grote invloed op het verpakkingsresultaat, de operationele veiligheid en het economisch rendement van het verpakkingsproces. Als een fabriek meerdere verpakkingsmachines gebruikt die vacuüm nodig hebben om voedingsmiddelen te verpakken, kan het het overwegen waard zijn om de vacuümvoorziening te centraliseren. Een centrale vacuümvoorziening kan flink wat bedrijfskosten besparen en extra voordelen opleveren. Deze hebben we hieronder op een rijtje gezet.
Afb. 1: Vacuümsysteem voor vier thermoforming-verpakkingsmachines en een uit twee kamers bestaande verpakkingsmachine. Source: Busch Vacuum Solutions.
Afb. 1: Vacuümsysteem voor vier thermoforming-verpakkingsmachines en een uit twee kamers bestaande verpakkingsmachine. Source: Busch Vacuum Solutions.

Voordeel 1: energiebesparing
Centrale vacuümsystemen hebben over het algemeen minder vacuümpompen nodig dan een niet-centrale vacuümvoorziening die direct op de individuele verpakkingsmachine is aangesloten. Dit leidt tot een lager energieverbruik.

Voordeel 2: hoge beschikbaarheid
Centrale vacuümsystemen beschikken over een stand-by-vacuümpomp die automatisch opstart als één van de vacuümpompen uitvalt. Toch bestaan ze uit minder vacuümpompen dan een niet-centrale vacuümvoorziening. 

Voordeel 3: vraaggestuurde werking
Over het algemeen hebben niet alle verpakkingsmachines het maximaal mogelijke vacuümvermogen tegelijkertijd nodig. Verpakkingsmachines met een eigen vacuümpomp werken altijd op maximaal vermogen. Daardoor verbruiken ze veel energie. Centrale vacuümsystemen worden gestuurd op basis van de vraag. Dit betekent dat de geleverde capaciteit van het vacuümsysteem kan worden afgestemd op de totale vraag door afzonderlijke vacuümpompen in en uit te schakelen. Het gebruik van frequentieregelaars maakt het mogelijk om de geleverde capaciteit nog nauwkeuriger te regelen. Op deze manier genereert het systeem slechts zo veel vacuüm als op dat moment nodig is.
In de praktijk leidt dit tot een nog groter energiebesparingspotentieel.

Voordeel 4: eenvoudig onderhoud
Alle onderhoudswerkzaamheden aan de individuele vacuümpompen van een centrale vacuümvoorziening kunnen zonder beperkingen worden uitgevoerd terwijl het systeem in bedrijf is. Eenvoudige toegang tot de afzonderlijke vacuümpompen is gegarandeerd. Onderhoudspersoneel hoeft niet eens de productie- of verpakkingsruimten te betreden.

Voordeel 5: geen geluidshinder
Centrale vacuümsystemen worden normaal gesproken opgesteld in speciale machinekamers, zodat ze gescheiden zijn van productie- en verpakkingsruimten. Dit betekent dat medewerkers niet worden blootgesteld aan geluidshinder door vacuümpompen op hun werkplek.

Voordeel 6: schonere werkomgeving
Omdat onderhoudswerkzaamheden aan vacuümpompen buiten de productie- en verpakkingsruimten worden uitgevoerd, worden hygiënisch gevoelige zones niet verontreinigd. Daarnaast hoeven de vacuümpompen – in tegenstelling tot vacuümpompen die in productieruimten zijn geïnstalleerd, niet te worden gereinigd, omdat ze niet onderhevig zijn aan vervuiling door voedselresten.

Voordeel 7: lage temperatuur in de ruimte
Zoals alle machines genereren ook vacuümpompen warmte. Aan de ene kant is de afgezogen lucht warm als deze de pomp verlaat en aan de andere kant geeft de vacuümpomp ook zelf warmte af. Als deze is geïnstalleerd in productie- of verpakkingsruimten geeft een vacuümpomp deze warmte af aan de omgeving. Omdat de productie en verpakking normaal gesproken plaatsvinden in gekoelde ruimten, moet de airconditioning in deze ruimten hoger worden gezet. Het centraliseren van de vacuümvoorziening in een afzonderlijke ruimte elimineert dit probleem en zorgt ervoor dat extra kosten op airconditioning kunnen worden bespaard.

Voordeel 8: langere levensduur
Terwijl een vacuümpomp in een niet-centraal systeem bijna altijd op vol vermogen draait als de verpakkingsmachine wordt ingeschakeld, zijn de bedrijfsuren voor dezelfde vacuümpomp in een vraaggestuurd centraal vacuümsysteem lager, waardoor de levensduur wordt verlengd. Door de vacuümpompen met een constante druk te laten draaien, worden ze minder belast. Hierdoor kan er meer tijd zitten tussen onderhoudsbeurten.

Voordeel 9: warmteterugwinning
Door een olie-waterwarmtewisselaar te gebruiken kan 50 tot 70 procent van de verbruikte energie van de motor worden teruggewonnen en gebruikt.

Voordeel 10: efficiënte verdeling van de werklast
Het besturingssysteem zorgt er in een centrale vacuümvoorziening voor dat er slechts zo veel vacuümpompen worden gebruikt als nodig is om aan de huidige vraag te voldoen. De individuele pompen worden echter wel zodanig gebruikt dat ze allemaal evenveel bedrijfsuren hebben. Zo wordt de werklast gelijkmatig verdeeld. Hierdoor kunnen onderhoudsintervallen op een preventieve en efficiënte manier worden gepland en uitgevoerd.

Voordeel 11: eenvoudige uitbreiding
Dankzij het modulaire ontwerp van een vacuümsysteem kunnen eenvoudig extra pompen worden toegevoegd. Handig als de verpakkingscapaciteit moet worden uitgebreid, bijvoorbeeld voor een nieuwe verpakkingslijn.

Voordeel 12: lagere bedrijfskosten
Door het verminderen van het aantal vacuümpompen met behulp van vraaggestuurde regeling en het verminderen van de airconditioning kunnen aanzienlijke energiekosten worden bespaard. Ook het eenvoudigere en daardoor snellere onderhoud leidt tot energiebesparing. Daar komt bij dat de onderhoudswerkzaamheden tijdens normale werktijden kunnen worden uitgevoerd, waardoor extra kosten voor weekendwerk worden vermeden. Ten slotte draagt ook warmteterugwinning bij aan kostenbesparing.

Samenvatting
In de praktijk kan een centrale vacuümvoorziening leiden tot een energiebesparing van wel 70 procent en maakt deze het mogelijk om te profiteren van extra voordelen. De beslissing om te investeren in een centraal vacuümsysteem moet echter worden gemaakt met de hulp van een bewezen vacuümspecialist.
Daarom biedt Busch Vacuum Solutions de verpakkingsindustrie zogenaamde VacuumAudits aan, waarbij een vacuümexpert het gehele verpakkingsproces gedetailleerd bekijkt en aangeeft waar verbeteringen op het gebied van effectiviteit en economisch rendement mogelijk zijn.


Afb. 2: Centrale vacuümvoorziening in een grote vleesverwerkingsfabriek. Source: Busch Vacuum Solutions.


Categorieën
Wilt u meer weten?
We geven u graag meer informatie. Contact Busch België:
+32 (0)9 348 47 22 Neem contact met ons op