Juridische verklaring

Disclaimer

1. Content
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, waaronder ook onvolledige of incorrecte informatie, zullen daarom worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Delen van pagina's of de volledige publicatie met inbegrip van alle aanbiedingen en informatie kunnen door de auteur uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel verwijderd worden zonder afzonderlijke aankondiging.

2. Verwijzingen en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor content waarnaartoe vanaf zijn pagina's wordt verwezen, tenzij hij volledige kennis heeft van illegale content en hij kan voorkomen dat bezoekers van zijn website deze pagina's bezoeken. Als er enige schade ontstaat als gevolg van de hier weergegeven informatie kan alleen de auteur van de respectieve pagina's aansprakelijk worden gesteld, niet degene die de koppeling naar deze pagina's heeft gemaakt. Tevens kan de auteur niet aansprakelijk worden gesteld voor posts of berichten die door gebruikers van discussieforums, gastenboeken of mailinglijsten op zijn pagina worden gepubliceerd.

3. Auteursrecht
De auteur was van plan om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien niet mogelijk, om het copyright van het betreffende object aan te geven. Het auteursrecht ten aanzien van materialen gecreëerd door de auteur is voorbehouden Niets van deze materialen zoals beelden, diagrammen, video's, geluiden of teksten mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt in elektronische vorm of op papier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.